Mędłów

Strona Społeczności Lokalnej - www.medlow.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenia parafialne z 14.09.2014

Email Drukuj PDF

XXIV Niedziela w ciągu roku; Podwyższenie Krzyża Świętego

Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje:

ogólną: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć;

misyjną: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Dzisiaj rozpoczynamy IV Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do prawdy”.

Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w ub. niedzielę przygotowali uroczystość odpustową: przez uporządkowanie terenu wokół kościoła i cmentarzy oraz plebanii. Parafianom z Bogusławic dziękuję za posprzątanie i wystrojenie kościoła; Parafianom z Ozorzyc dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca wokół wejścia do kościoła! Dziękuję tym, którzy troszczą się o ład na cmentarzach. Wiele podziękowań kieruję ku tym, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe oraz za kosz z owocami i chleby dożynkowe, dziękuję za przyniesione ciasta i produkty spożywcze! Za ofiarną i wielką pomoc dziękuję Paniom: Janinie i Beacie Rakoczy oraz Beacie Sosnowskiej. Dziękuję Panu Wójtowi Janowi Żukowskiemu za nieustającą pomoc i okazane wsparcie! Dziękuję za wykonane prace Pani kościelnej Beacie, Pani organistce Elżbiecie z chórem, Służbie Ołtarza, niosącym baldachim i sztandary oraz wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspomogli, a nie zostali wcześniej wymienieni.

Ogłoszenia parafialne z 07.09.2014

Email Drukuj PDF

XXIII Niedziela w ciągu roku, Uroczystość Narodzenia NMP

Przeżywamy dzisiaj, pod przewodnictwem Księdza Profesora Mariusza Rosika, Uroczystość Odpustową i Dożynki, błogosławimy ziarno pod zasiew i wieńce dożynkowe. O godz. 13.00 serdecznie zachęcam i proszę o liczny udział wszystkich naszych Parafian w Sumie odpustowej! Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.

Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy przygotowali to piękne święto: Eucharystię odpustową, którzy uporządkowali teren wokół kościoła i na cmentarzach oraz wokół plebanii. Dziękuję Parafianom za przyniesione produkty spożywcze i ofiary. Wiele podziękowań kieruję ku tym, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe. Dziękuję Pani kościelnej Beacie za trud przygotowania kościoła, Pani organistce Elżbiecie z chórem, orkiestrze Hanys Band, Służbie Ołtarza i wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspomogli.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 13.09.2014

Email Drukuj PDF

Dnia 13.09.2014 w sobotę, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie: rozdziału budżetu sołeckiego na rok 2015 i innych spraw bieżących dotyczących Mędłowa.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców..


Ogłoszenia parafialne z 31.08.2014

Email Drukuj PDF

XXII Niedziela w ciągu roku

Rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Zapraszam szczególnie uczniów i ich rodziców, by w najbliższy I piątek miesiąca uczestniczyli w spowiedzi /od godziny 16-ej/ i Mszy św. z tej okazji o godz. 17.00! Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom opieki Bożej, ale i współpracy z łaską Bożą dla osiągnięcia oczekiwanych owoców pracy w tym, co przed nami. W piątek na godz. 17.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich uczniów z przyborami szkolnymi, które poświęcę i tak we wspólnocie naszej Parafii poprosimy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym. Po wieczornej Mszy św. w piątek w kościele odbędzie się spotkanie Służby Ołtarza.

Za tydzień, w pierwszą niedzielę września i nasz Odpust Parafialny, nie uczynimy zmiany Tajemnic Żywego Różańca. Przeniesiemy to na niedzielę następną.

Ogłoszenia parafialne z 24.08.2014

Email Drukuj PDF

XXI Niedziela w ciągu roku

Przeżywamy XXI Niedzielę w ciągu roku. Czynimy to w duchu solidarności z naszymi braćmi i siostrami na Bliskim Wschodzie.

We wtorek Uroczystość NMP Częstochowskiej, zapraszam na Msze Św. w Turowie o godz. 9.00 i o godz. 18.00.

Kończą się wakacje – dzieci, młodzież i nauczyciele wracają do szkół. Życzę wszystkim szczęśliwych powrotów do domów.

Strona 1 z 49