Mędłów

Strona Społeczności Lokalnej - www.medlow.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenia parafialne z 28.09.2014

Email Drukuj PDF

XXVI Niedziela w ciągu roku.

W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o modlitwie różańcowej. Zapraszam do licznego udziału w tym nabożeństwie wszystkich Parafian, zwłaszcza dzieci /dzieci przed I-ą Komunią Św.!/ i młodzież /szczególnie przygotowującą się do Bierzmowania/. Różańcem modlić się będziemy w kościele codziennie przed Mszą Św., w niedziele w kościele w Turowie o godz. 11-ej; wtedy, proszę, by Różaniec poprowadziły Siostry Różańcowe. Wierni, którzy pobożnie pomodlą się na różańcu /5 dziesiątek/ w kościele, kaplicy, rodzinie mogą dostąpić odpustu zupełnego każdego dnia w ciągu roku pod zwykłymi warunkami.

W najbliższy piątek /I-y października/ odwiedzę chorych z Najświętszym Sakramentem. Spowiedź św. w tym dniu w Turowie od godz. 16.00. Zapraszam serdecznie szczególnie dzieci po I Komunii św. i ich rodziców praktykujących I-e piątki miesiąca. W czwartek od godz. 17.45 spowiedź w Okrzeszycach.

Jesień związana jest z różnymi akcjami charytatywnymi. Dlatego po następnej niedzieli poproszę o podzielenie się dobrami płodów rolnych z naszym Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym /przypomnę o tym za tydzień/. W najbliższą niedzielę uczynimy zbiórkę do puszek na rzecz Seminarium. Wesprzemy w ten sposób kleruków przygotowujących się do kapłaństwa.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mędłów

Email Drukuj PDF

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mędłów

 

odbytego w dniu 13-09-2014 r.

 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00  i trwało do godz. 13.00

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 32 osóby

oraz:

- Wójt Gminy Żórawina -  Jan Żukowski

Ogłoszenia parafialne z 21.09.2014

Email Drukuj PDF

XXV Niedziela w ciągu roku.

Dzisiaj, rozpoczynając przygotowania do Uroczystości I Komunii św. w 2015 r. /03 05 2015 r. o godz. 11.00/, zapraszam uczniów klas II SP i ich rodziców na sumę /godz. 11.30/. Po Mszy św. spotkamy się jeszcze tu w kościele.

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Środków Masowego Przekazu. Z tej okazji zbieramy ofiary na rzecz Katolickiego Radia Rodzina.

Trwa również przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Młodzi, którzy to czynią i w tym roku, uczestniczą we wszystkich niedzielnych i świątecznych Mszach Św.

Ogłoszenia parafialne z 14.09.2014

Email Drukuj PDF

XXIV Niedziela w ciągu roku; Podwyższenie Krzyża Świętego

Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje:

ogólną: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć;

misyjną: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Dzisiaj rozpoczynamy IV Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do prawdy”.

Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w ub. niedzielę przygotowali uroczystość odpustową: przez uporządkowanie terenu wokół kościoła i cmentarzy oraz plebanii. Parafianom z Bogusławic dziękuję za posprzątanie i wystrojenie kościoła; Parafianom z Ozorzyc dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca wokół wejścia do kościoła! Dziękuję tym, którzy troszczą się o ład na cmentarzach. Wiele podziękowań kieruję ku tym, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe oraz za kosz z owocami i chleby dożynkowe, dziękuję za przyniesione ciasta i produkty spożywcze! Za ofiarną i wielką pomoc dziękuję Paniom: Janinie i Beacie Rakoczy oraz Beacie Sosnowskiej. Dziękuję Panu Wójtowi Janowi Żukowskiemu za nieustającą pomoc i okazane wsparcie! Dziękuję za wykonane prace Pani kościelnej Beacie, Pani organistce Elżbiecie z chórem, Służbie Ołtarza, niosącym baldachim i sztandary oraz wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspomogli, a nie zostali wcześniej wymienieni.

Ogłoszenia parafialne z 07.09.2014

Email Drukuj PDF

XXIII Niedziela w ciągu roku, Uroczystość Narodzenia NMP

Przeżywamy dzisiaj, pod przewodnictwem Księdza Profesora Mariusza Rosika, Uroczystość Odpustową i Dożynki, błogosławimy ziarno pod zasiew i wieńce dożynkowe. O godz. 13.00 serdecznie zachęcam i proszę o liczny udział wszystkich naszych Parafian w Sumie odpustowej! Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.

Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy przygotowali to piękne święto: Eucharystię odpustową, którzy uporządkowali teren wokół kościoła i na cmentarzach oraz wokół plebanii. Dziękuję Parafianom za przyniesione produkty spożywcze i ofiary. Wiele podziękowań kieruję ku tym, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe. Dziękuję Pani kościelnej Beacie za trud przygotowania kościoła, Pani organistce Elżbiecie z chórem, orkiestrze Hanys Band, Służbie Ołtarza i wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspomogli.

Strona 1 z 50